PRIVACY VERKLARING

Van Sloten Sport  neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en heeft deze Privacy en Cookie Verklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Van Sloten Sport  bij de verwerking van persoonsgegevens.

Over Van Sloten Sport  :

www.vanslotensport.nl is een website van Van Sloten Sport en  is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 54544432
E-mailadres: welkom@vanslotensport.nl

 Verwerking persoonsgegevens

Van Sloten Sport  kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Van Sloten Sport  bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Van Sloten Sport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Van Sloten Sport gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten].

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Van Sloten Sport  de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Van Sloten Sport. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Van Sloten Sport en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 • Bezoekersgegevens: op de website van Van Sloten Sport  (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
 • Betaalgegevens: Van Sloten Sport  gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden

Van Sloten Sport kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

 • Dienstverleners: Van Sloten Sport deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Van Sloten Sport correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Van Sloten Sport  een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Sloten Sport  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Van Sloten Sport  jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Van Sloten Sport  de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Van Sloten Sport  maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

 • Van Sloten Sport  maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Van Sloten Sport  maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
 • Met jouw toestemming plaatst Van Sloten Sport  tracking cookies op jouw apparatuur, die kunnen worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Van Sloten Sport  bezoekt. Hierdoor kan Van Sloten Sport  te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Van Sloten Sport bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel (dat niet is gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke) dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Van Sloten Sport  maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Van Sloten Sport  inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Van Sloten Sport  de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 • De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Van Sloten Sport heeft hier geen enkele invloed op. Van Sloten Sport  heeft Google geen toestemming gegeven om de via Van Sloten Sport  verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
 • Ten slotte kunnen op de Website cookies in gebruik zijn van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter e.d.. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties.
Van Sloten Sport  draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Sloten Sport  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Van Sloten Sport  jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Van Sloten Sport  jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar welkom@vanslotensport.nl
Van Sloten Sport  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Van Sloten Sport  neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van Sloten Sport  heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Van Sloten Sport  of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Van Sloten Sport  verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Van Sloten Sport  via welkom@vanslotensport.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van Sloten Sport, verzoekt Van Sloten Sport  je om zo snel mogelijk contact met Van Sloten Sport  op te nemen via welkom@vanslotensport.nl.  Van Sloten Sport  zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Van Sloten Sport  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Scroll naar boven